ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η θεωρία της διανομής
Δημιουργός :Preiser, Erich
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 749-777
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1967
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 639

Τύπος: application/pdf