ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία και τεχνική του κρατικού προϋπολογισμού
Δημιουργός :Κατωπόδης, Πελοπίδας Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 465-531
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1967
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 631

Τύπος: application/pdf