ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πολιτική επενδύσεων των δημοσίων επιχειρήσεων εις την Γαλλίαν
Δημιουργός :Marchal, Jean
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 91-104
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1966
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 598

Τύπος: application/pdf