ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Strukturwandlungen in der agrarwirtschaft Griechenlands
Δημιουργός :Νικολάου, Χρήστος Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 817-828
Γλώσσα :de
Ημερομηνία έκδοσης :1965
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 594

Τύπος: application/pdf