ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η οικονομική προβληματική της κατανομής της περιουσίας
Δημιουργός :Preiser, Erich
Στυλιδιώτης, Κώστας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 327-347
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1964
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 558

Τύπος: application/pdf