ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Les prodromes de leveil de lindustrie lourde dans loccident europeen au XVI siecle
Δημιουργός :Besnier, R.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 191-213
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1963
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 530

Τύπος: application/pdf