ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The future of the marketing terminology
Δημιουργός :Zevgarides, Spyros
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 939-946
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1962
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 528

Τύπος: application/pdf