ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The modern marketing concept
Δημιουργός :Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 755-767
Γλώσσα :en
Ημερομηνία έκδοσης :1961
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 496

Τύπος: application/pdf