ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνική πρόοδος και ανταγωνισμός εντός της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς
Δημιουργός :Marchal, Andre
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 683-687
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1961
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 492

Τύπος: application/pdf