ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενική επισκόπησις των κυριοτέρων θεωριών κατανομής του εθνικού εισοδήματος
Δημιουργός :Marchal, Jean
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 677-682
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1961
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 491

Τύπος: application/pdf