ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο "οικονομικός πίνακας" του Quesnay και η γένεση της πολιτικής οικονομίας
Δημιουργός :Ζιούτος, Γ.Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 313-361
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1959
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 439

Τύπος: application/pdf