ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Wandlungen im Baugesetz der industriellen Gesellschaft
Δημιουργός :Παπαλέκας, Ιωάννης Χ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 303-312
Γλώσσα :de
Ημερομηνία έκδοσης :1959
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 438

Τύπος: application/pdf