ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμβολή εις την θεωρίαν της δυναμικής σταθερότητος της ισορροπίας
Δημιουργός :Θεοχάρης, Ρηγίνος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 141-211
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1959
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 433

Τύπος: application/pdf