ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σκοποί και μέθοδοι Χρηματικής Αναλύσεως
Δημιουργός :Αμπατζής, Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 475-513
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1958
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 423

Τύπος: application/pdf