ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Max Webers Regionssoziololgie
Δημιουργός :Tsakonas, Dem.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 291-350
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 401

Τύπος: application/pdf