ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Economic, theory, policy and values
Δημιουργός :Rousseas, Stephen W.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 280-290
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 400

Τύπος: application/pdf