ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διαμόρφωσιςτου κόστους συναρτήσει του βαθμού δραστηριότητος εις τας βιομηχανικάς επιχειρήσεις
Δημιουργός :Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 227-255
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 398

Τύπος: application/pdf