ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Theorie du developpment economique et de la formation des zones arrierees
Δημιουργός :Pappi, Hugo
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 365-386
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1956
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 381

Τύπος: application/pdf