ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effects of taxation on business
Δημιουργός :Zervas, John
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 107-119
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1955
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 370

Τύπος: application/pdf