ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Survey of contemporary economics
Δημιουργός :Δερτίλης, Π.Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 74-80
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1955
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 367

Τύπος: application/pdf