ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η δυσπραγία της πόλεως Βόλου και τα γενικά χαρακτηριστικά της οικονομίας μας
Δημιουργός :Δαμαλάς, Βασίλειος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 77-146
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1954
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 351

Τύπος: application/pdf