ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισαγωγή εις την θεωρίαν της Απασχολήσεως: μέρος Γ'
Δημιουργός :Robinson, Joan
Χουμανίδης, Λ.Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 19-67
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1954
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 349

Τύπος: application/pdf