ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Les mesures fiscales susceptibles de faciliter les mouvements internationaux des capitaux
Δημιουργός :Δερτιλής, Π.Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 60-63
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1954
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 342

Τύπος: application/pdf