ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα αίτια και αι ιδιομορφίαι της ανεργίας εις την Ελλάδα υπό το φως της σύγχρονης Οικονομικής
Δημιουργός :Πουλόπουλος, Στυλ.Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 137-145
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1952
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 329

Τύπος: application/pdf