ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Financing Social Insurance out of premiums or out of income tax
Δημιουργός :Tinbergen, J.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 71-77
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1952
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 326

Τύπος: application/pdf