ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική και Στατιστική
Δημιουργός :Ανδριόλας, Βασίλειος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 85-90
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1944
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 282

Τύπος: application/pdf