ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διάκριση μεταξύ πολιτισμού (civilisation) και πνευματικής καλλιέργειας (culture)
Δημιουργός :Mac Iver, R.M.
Κερχούλας, Ευάγγελος Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 74-84
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1944
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 281

Τύπος: application/pdf