ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η δημόσια επιχείρησις εις την Ελλάδα: τα πρώτα 25 έτη των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους (κεφάλαια 5-7)
Δημιουργός :Κορώνης, Σπύρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 289-344
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1940
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 264

Τύπος: application/pdf