ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :John Bates Clark
Δημιουργός :Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 265-288
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1940
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 263

Τύπος: application/pdf