ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κατάστασις του ελληνικού πληθυσμού της Αμερικής (απογραφή 1930)
Δημιουργός :Λουκόπουλος, Χρύσανθος Ζ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 33-38
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 199

Τύπος: application/pdf