ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία των οικονομικών κρίσεων
Δημιουργός :Δασκαλάκης, Γ.Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 333-391
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1934
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 195

Τύπος: application/pdf