ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι νεώτεραι μέθοδοι εις την οικονομικήν στατιστικήν
Δημιουργός :Μουσμούτης, Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 54-102
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1934
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 191

Τύπος: application/pdf