ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το μέλλον του Κεφαλαιοκρατισμού
Δημιουργός :Sombart, Werner
Κωνσταντινίδης, Νικ. Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 274-295
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 188

Τύπος: application/pdf