ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι βιωτικαί συνθήκαι των εργατικών τάξεων εν Ελλάδι και ο νόμος του Engel
Δημιουργός :Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 263-273
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 187

Τύπος: application/pdf