ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το ανώτατον οικονομικόν συμβούλιον
Δημιουργός :Λοβέρδος, Διονύσιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 145-159
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 19

Τύπος: application/pdf