ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αγροτική νομοθεσία και η προταθείσα μεταρρύθμισίς της
Δημιουργός :Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 73-110
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 17

Τύπος: application/pdf