ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κρίσις του υπερπληθυσμού εν Αγγλία
Δημιουργός :Ανδρεάδης, Ανδρέας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-14
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 12

Τύπος: application/pdf