ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το εξωτερικόν συνάλλαγμα: Νοέμβριος 1920 - Δεκέμβριος 1921
Δημιουργός :Φαρμακίδης, Ευάγγελος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 142-151
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1921
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 8

Τύπος: application/pdf