ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρόσβαση δεδομένων υγείας από φορετές συσκευές-Πρότυπα αναπαράστασης δεδομένων
Εναλλακτικός τίτλος :Access to health-related data from wearable devices-Data representation standards
Δημιουργός :Καρούνιας, Γεώργιος
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαφείρης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :128σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10694
Περίληψη :Στην σύγχρονη εποχή οι έξυπνες φορετές συσκευές αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, προσφέροντας λειτουργίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ατόμου. Κάποιες από αυτές τις λειτουργίες σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την συνεχή παρακολούθησή της. Ειδικότερα, οι συσκευές των έξυπνων ρολογιών - που αποτελούν το κύριο σημείο ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας - κατασκευάζονται από μεγάλες εταιρίες και διαθέτουν μια πληθώρα αισθητήρων, ώστε να καταγράφουν ζωτικές μετρήσεις.Η αξιοποίηση της τεχνολογίας συλλογής ιατρικών δεδομένων από έξυπνες κινητές συσκευές μπορεί να παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στο σύγχρονο άτομο καθώς, επίσης, μπορεί να συνδράμει στην ερευνητική αξιοποίηση των δεδομένων υγείας. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής έγιναν τα απαραίτητα βήματα για την προσέγγιση και κατανόηση της τεχνολογίας συλλογής ιατρικών δεδομένων με χρήση των έξυπνων ρολογιών.
Nowadays, smart wearable devices are an integral part of everyday life, offering capabilities that improve the quality of life of the individual. Some of these are related to human health and its continuous monitoring. Smartwatch devices - which are the main focus of this thesis - are manufactured by major companies and have a plethora of sensors to record vital signs measurements. The use of technology to collect medical data from smart mobile devices can provide important services to the modern individual and can also assist in the research study of health data. In this thesis, the necessary steps were taken to approach and understand the medical data collection technology using smart watches.
Λέξη κλειδί :Έξυπνο ρολόι
Φορετές συσκευές
Πρότυπα
Διαλειτουργικότητα
Υγεία
Smartwatch
Wearable
Standards
Interoperability
Health
Διαθέσιμο από :2023-09-22 10:35:05
Ημερομηνία έκδοσης :22-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-22 10:35:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karounias_2023.pdf

Τύπος: application/pdf