ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of green shipping to the shipping companies performance
Εναλλακτικός τίτλος :Οι συνέπειες της πράσινης ναυτιλίας στην οικονομική απόδοση των ναυτιλιακών εταιρειών
Δημιουργός :Chatzipanagiotou, Elias
Choumpas, Marios
Χατζηπαναγιώτου, Ηλίας
Χούμπας, Μάριος
Συντελεστής :Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10185
Περίληψη :Στη σημερινή εποχή, η ναυτιλία αποτελεί το θεμέλιο λίθο των μεταφορών, αλλά αποτελεί και έναν κλάδο που έρχεται αντιμέτωπος με συνεχείς αλλαγές. Μια από αυτές είναι η θέσπιση πράσινων κανονισμών στη λειτουργεία των πλοίων, οι οποίες επηρεάζουν την οικονομική απόδοση των ναυτιλιακών εταιριών. Ακόμα τα πράσινα μέτρα που είναι υποχρεωτικά να εφαρμόσουν οι εταιρείες μπορούν να περιγράφουν στους κανονισμούς του IMO και της Ε.Ε., διότι σε αντίθετη περίπτωση οι ναυτιλιακοί οργανισμοί κινδυνεύουν είτε με υπέρογκα πρόστιμα είτε με παραπάνω φόρους για τη μη συμμόρφωσή τους σε αυτά. Η έρευνα και η ανάλυση της εργασίας παρουσιάζει ένα δείγμα τριάντα εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των containers. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τήρηση των πράσινων κανονισμών δεν προκάλεσαν τόση μεγάλη επίδραση στην οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων. Ναι μεν η πράσινη ναυτιλία απαιτεί κάποια επιπλέον κόστη, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι για τους πλοιοκτήτες αποτελεί μια επένδυση με μακροχρόνια πλεονεκτήματα. Επίσης, η κάθε εταιρεία πρέπει να ακολουθήσει τη δική της στρατηγική σε σχέση με τις συνεχείς προκλήσεις του ανταγωνιστικού κλάδου της ναυτιλίας.
The influence of green shipping on the financial health of shipping companies is investigated in this paper, along with the question of whether the costs of such a (green) transition outweigh the advantages. Although the environmental effects of shipping operations have long been acknowledged, the harmful effects on human health and ecosystems have only lately been established. This has prompted the International Maritime Organization and the European Union to tighten regulations on shipping emissions. Nonetheless, the importance of environmentally friendly vessels to shipping companies stems from their role as strategic vessels that can avoid environmental fines, legislation, other fees, and taxes in addition to their energy-efficient capabilities. A regression study was conducted using a sample of thirty publicly listed companies who are deeply engaged in the container industry. The results show that while not particularly substantial, the impact of green shipping on their financial performance is nonetheless noticeable. Green shipping has costs, but it appears to be an investment that is worthwhile because it produces long-term benefits. However, because it is an additional consideration in the process of choosing a strategy, careful judgment is required of any company attempting to enter this newly competitive market.
Λέξη κλειδί :Πράσινη ναυτιλία
Χρηματοοικονομική απόδοση
Ναυτιλιακός τομέας
Εκπομπές
Green shipping
Financial performance
maritime sector
Emissions
Containership
Διαθέσιμο από :2023-03-02 20:33:19
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-02 20:33:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Choumpas_Chatzipanayotou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf