ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Greenium: αποδόσεις επενδύσεων πράσινων ομολόγων έναντι συμβατικών ομολόγων
Εναλλακτικός τίτλος :Greenium: green bonds' returns versus conventional bonds' returns
Δημιουργός :Γκόλτσου, Ιωάννα-Βάγια
Συντελεστής :Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Τσουκνιδής, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10128
Περίληψη :Η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση έχει ωθήσει και τον οικονομικό τομέα να συμβάλλει ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον. Οι εταιρείες καλούνται να συμβάλλουν σε αυτή την πρωτοβουλία προστασίας του περιβάλλοντος και για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί τα “ESG’’ κριτήρια. Παράλληλα, δημιουργήθηκε η «Συμφωνία του Παρισιού», (“Paris Agreement”) η οποία είχε ως στόχο την κινητοποίηση των κρατών μελών προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα. Άλλη μία κίνηση συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος ήταν και η δημιουργία των πράσινων ομολόγων. Έτσι, το 2007 εμφανίστηκαν τα πράσινα ομόλογα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank) να αποτελεί τον πρώτο εκδότη αυτών. Στην εν λόγω εργασία παραθέτετε η ιστορική αναδρομή των πράσινων ομολόγων, η εξέλιξή τους με το πέρασμα των ετών και οι κατηγορίες αυτών. Η διαφοροποίηση των πράσινων ομολόγων από τα συμβατικά είναι ότι τα κέρδη αυτών χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων φιλικών προς το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό τέθηκαν τα πλαίσια προκειμένου ένα ομόλογο να αναγνωρίζεται ως «πράσινο», τα οποία είναι γνωστά ως “ Green Bond Principles”. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ομόλογα παρουσιάζονται ως «πράσινα», αλλά στην πραγματικότητα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δημιουργώντας το φαινόμενο του “greenwashing”. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν τα πράσινα ομόλογα, έχουν δημιουργηθεί δείκτες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την αγορά των πράσινων ομολόγων. Στα πλαίσια της επισυναπτόμενης εργασίας διερευνάτε εάν τα χρηματοοικονομικά οφέλη των πράσινων ομολόγων υπερτερούν έναντι των συμβατικών, αν δηλαδή υπάρχει “greenium”. Προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα αναφορικά με το παραπάνω ερώτημα, πραγματοποιήσαμε μία OLS παλινδρόμηση, το δείγμα της οποίας αποτελείται από 40 ζευγάρια πράσινων και μη ομολόγων τα οποία έχουν τον ίδιο εκδότη. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε και το αν υπάρχει “Granger causality” μεταξύ των πράσινων δεικτών (SPGB), των μη πράσινων δεικτών (S&P 500 investment) και του δείκτη της αγοράς (S&P 500), μέσω ενός “Granger causality test”.
It is an undeniable fact that our society is dealing with a great environmental crisis. The economical division is a member of this circle and contributes for a more sustainable environment. This is the reason why companies integrate “ESG” criteria. At the same time, there has been an agreement between nations, named “Paris Agreement”, united under the same goal, decreasing carbon emissions. From a more economical perspective, environmentally friendly solutions have been introduced in the market, through green bonds. In 2007, European Investment Bank introduced the first green bonds. The historical evolution and the categories of green bonds are been cited. The difference between green and conventional bonds is the that the proceeds of green bonds are been used, exclusively, for environmentally friendly purposes. The rules under which a green bond can be characterized as “green” are known as “Green Bond Principles”. On the contrary, there are cases in which bonds seem to be green, but, in fact, they are not, creating the “greenwashing” phenomenon. A lot of green bond indices has been introduced in order to depict the green bond market. The purpose of this paper is to answer if the financial benefits of the green bonds exceed the benefits of the conventional ones. In other words, if there is “greenium”. We created an OLS regression under a sample of matched green and conventional bonds from the same issuer. At the end, a “Granger causality test” has been carried out to observe if there is “Granger causality” between green bond indices (SPGB), conventional bond indices (S&P 500 investment) and market indices (S&P 500).
Λέξη κλειδί :Πράσινα ομόλογα
Συμβατικά ομόλογα
Παλινδρόμηση
Green bonds
Conventional bonds
Regression
Granger causality
Greenium
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :01-03-2023
Ημερομηνία αποδοχής :01-03-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkoltsou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf