ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of the macro-finance environment on mutual funds during the global financial crisis. How have mutual funds recovered over the years and how has COVID-19 affected them?
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στα αμοιβαία κεφάλαια κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πώς έχουν ανακάμψει τα αμοιβαία κεφάλαια με τα χρόνια και πώς τα επηρέασε ο Covid-19;
Δημιουργός :Βαλσαμάκης, Χρυσόστομος
Μυλωνάκης, Ανδρέας
Mylonakis, Andreas
Valsamakis, Chrysostomos
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10102
Περίληψη :Last decades, mutual funds have attracted the attention of investors worldwide. These investment products are especially attractive for private investors who aim to increase their income. Recent years, literature has focused on the impact of a variety of factors, including macroeconomic variables, on mutual funds’ performance. However, mutual funds’ returns have not been extensively investigated and this thesis aims to shed light on this topic. More specifically, the impact of several macroeconomic variables on different mutual funds depending on their rating performance has been investigated. Moreover, there is no existing study focusing on the U.S. mutual funds’ returns, which motivated us to fill this gap in the literature and provide some findings, since U.S. capital markets are of major importance for investors worldwide and a variety of different stakeholders would be interested in identifying the macroeconomic determinants of U.S. mutual funds’ returns. From a technical point of view, the models that have been applied are based on the Arbitrage Pricing Theory model. The findings of the study show that in most cases the U.S. dollar index and FED interest rates are included in the final models for mutual funds’ returns, based on whether their coefficients are statistically significant. Finally, the relationships between the mutual funds’ returns and macroeconomic variables is indicated that change during crises like the GFC and COVID-19 pandemic
Λέξη κλειδί :Πληθωρισμός
Αμοιβαία κεφάλαια
Επενδύσεις
Μακροοικονομία
Inflation
Mutual funds
Investments
Macroeconomics
Arbitrage Pricing Theory (APT)
Διαθέσιμο από :2023-02-22 02:01:35
Ημερομηνία έκδοσης :20-07-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-02-22 02:01:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mylonakis_Valsamakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Mylonakis_Valsamakis_2022.zip

Τύπος: application/pdf