Τίτλος   Τμήμα Πληροφορικής

Περίληψη   Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1984 ως "Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών". Μετονομάστηκε το 1989 σε "Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής" και το 1995 ονομάστηκε "Τμήμα Πληροφορικής". Στόχος του Τμήματος είναι να παρέχει εκπαίδευση στην Πληροφορική και να επιτελεί έρευνα στην Πληροφορική, την Επιχειρησιακή Έρευνα και τις διεπιστημονικές περιοχές επαφής τους με τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, οι Προπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος προετοιμάζουν επιστήμονες Πληροφορικής ικανούς να συνεισφέρουν ουσιαστικά τόσο στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όσο και στο να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο. Το διαρκώς ανανεούμενο πρόγραμμα σπουδών, η αναλογία φοιτητών-διδασκόντων, η γόνιμη σχέση διδασκαλίας & έρευνας και η σύνδεση με την αγορά εργασίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χαρακτηρίζουν το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ.

To Τμήμα αποτελεί κέντρο ερευνητικής δραστηριότητας με σημαντική συμβολή σε πολλές ερευνητικές περιοχές, όπως δίκτυα υπολογιστών, διαχείριση πληροφορίας, πολυμέσα, επιχειρησιακή έρευνα και θεωρητική πληροφορική. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο του κλάδου που αντιπροσωπεύουν. Στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών, το Τμήμα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των Τμημάτων της Πληροφορικής και πολύ καλή θέση μεταξύ των Τμημάτων του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στα Προγράμματα του Τμήματος ή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

URL: http://www.cs.aueb.gr

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations
Διδακτορικές διατριβές / PhD Theses
Ερευνητικά δοκίμια / Working papers
Εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων / Project reports
Εκπαιδευτικό υλικό / Teaching material
Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια / Conference papers
Άρθρα σε Περιοδικά / Journal articles
Βιβλία και Συλλογικοί τόμοι / Books & Collective volumes