Τίτλος   Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Περίληψη   Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1992 με τον τίτλο "Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ". Από το 2002 λειτουργεί με το σημερινό του τίτλο και αποτελεί το πρώτο και μόνο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην επιστήμη του μάρκετινγκ, προσφέροντας σπουδές μάρκετινγκ και επικοινωνίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ίδρυσή του ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και προσαρμογής του Πανεπιστημίου στη ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, καθώς και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών για περισσότερο ικανά και εξειδικευμένα στελέχη σε αυτούς τους τομείς.

Κύριος σκοπός του Τμήματος είναι η προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, η ανάπτυξη της έρευνας και η κάλυψη των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών σε δύο ειδικούς τομείς: το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία. Επίσης, επιδίωξη του Τμήματος είναι να λειτουργεί ως κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του έχει έντονη ερευνητική παρουσία και αναγνώριση στο διεθνή επιστημονικό του χώρο. Το Τμήμα μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της χώρας και την προσπάθεια ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, και προσπαθεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις της οικονομίας για εξειδικευμένα στελέχη με υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πολύ καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας καθώς διαθέτουν προηγμένες γνώσεις σε μάρκετινγκ και επικοινωνία μαζί με ισχυρές βάσεις στον ευρύτερο χώρο των διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Συγκεκριμένα, απασχολούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς μάρκετινγκ, εξαγωγών, διαφήμισης, διοίκησης επωνύμου προϊόντος, πωλήσεων, έρευνας αγοράς, δημοσίων σχέσεων, διοίκησης ανθρώπινων πόρων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την έναρξη της δικής τους επιχειρηματικής δράσης. Παράλληλα γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

URL: http://www.mbc.aueb.gr

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations
Διδακτορικές διατριβές / PhD Theses
Ερευνητικά δοκίμια / Working papers
Εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων / Project reports
Εκπαιδευτικό υλικό / Teaching material
Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια / Conference papers
Άρθρα σε Περιοδικά / Journal articles
Βιβλία και Συλλογικοί τόμοι / Books & Collective volumes