Τίτλος   Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Περίληψη   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Κύριος σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, η εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρωση και παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων επιστημονικών αυτών πεδίων και η καλλιέργεια της σφαιρικής γνώσης του χώρου της εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Το Τμήμα προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα επιστημονικό πεδίο με μεγάλη ζήτηση, έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και καλά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών, εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλύτερων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, το Πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα. Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών και των λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

URL: http://www.loxri.aueb.gr

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations
Διδακτορικές διατριβές / PhD Theses
Ερευνητικά δοκίμια / Working papers
Εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων / Project reports
Εκπαιδευτικό υλικό / Teaching material
Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια / Conference papers
Άρθρα σε Περιοδικά / Journal articles
Βιβλία και Συλλογικοί τόμοι / Books & Collective volumes