Τίτλος   Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δ. Καλιτσουνάκη

Περίληψη   Το περιοδικό «Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» εξεδόθη από τον καθηγητή Δημήτριο Εμμ. Καλιτσουνάκη ο οποίος διατήρησε την έδρα της Πολιτικής Οικονομίας της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) επί 37 έτη και διατέλεσε πρύτανης το διάστημα 1958-1959. Ο καθηγητής Καλιτσουνάκης συνέβαλε άμεσα στην ανάπτυξη των οικονομικών επιστημών στην Ελλάδα με τη διδασκαλία του και τη γενικότερη συγγραφή και αρθρογραφία του.

Το ανωτέρω περιοδικό, που ξεκινά το 1921 με τον πρώτο τόμο και τελειώνει το 1971 με τον πεντηκοστό πρώτο τόμο, φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών για 50 και πλέον χρόνια. Περιλαμβάνοντας μεταφρασμένα μερικά από τα σπουδαιότερα έργα της πολιτικής οικονομίας παρείχε άμεση ενημέρωση των ερευνητών, όντας ανοικτό σε κατάθεση νέων άρθρων που μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης. Επιπλέον οι βιβλιοκρισίες του καθώς και τα νέα για τις αναμενόμενες νέες εκδόσεις ήταν μια υπηρεσία πολύτιμη και μοναδική στην εποχή της. Για τους λόγους αυτούς, το Αρχείο Καλιτσουνάκη θεωρείται ως ο θεμέλιος λίθος της επιστημονικής οικονομικής και κοινωνικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα.

Ενδεικτικό της αξίας του περιοδικού αυτού αποτελεί το κάτωθι απόσπασμα από το αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Καλιτσουνάκη: «Επί μισό και πλέον αιώνα το μνημειώδες αυτό έργο αποτελούσε το φωτεινό άμβωνα των εξελίξεων, των ανατροπών, των κατακριμνήσεων, των κατακτήσεων, των θεωρήσεων, των αναθεωρήσεων, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών ιδεών και ιδεωδών σε ελληνική και παγκόσμια κλίμακα. Επί μισό και πλέον αιώνα το γιγαντιαίο αυτό για την ανθρώπινη δυναμικότητα έργο αποτελούσε την ανεξάντλητη πηγή ιδεών, πληροφοριών και επιστημονικών αναζητήσεων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες» (Σπουδαί, 1983, τ. ΛΓ’, τεύχος 1-2, σελ.184-185).

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές  τόμ. 1, τεύχ. 1
τόμ. 2, τεύχ. 1
τόμ. 2, τεύχ. 2
τόμ. 2, τεύχ. 3
τόμ. 2, τεύχ. 4
τόμ. 3, τεύχ. 1
τόμ. 3, τεύχ. 2-3
τόμ. 3, τεύχ. 4
τόμ. 4, τεύχ. 1
τόμ. 4, τεύχ. 2
τόμ. 4, τεύχ. 3
τόμ. 4, τεύχ. 4
τόμ. 5, τεύχ. 1
τόμ. 5, τεύχ. 2
τόμ. 5, τεύχ. 3
τόμ. 6, τεύχ. 1
τόμ. 6, τεύχ. 2
τόμ. 6, τεύχ. 3
τόμ. 6, τεύχ. 4
τόμ. 7, τεύχ. 1
τόμ. 7, τεύχ. 2
τόμ. 7, τεύχ. 3
τόμ. 7, τεύχ. 4
τόμ. 8, τεύχ. 1
τόμ. 8, τεύχ. 2
τόμ. 8, τεύχ. 3
τόμ. 8, τεύχ. 4
τόμ. 9, τεύχ. 1-2
τόμ. 9, τεύχ. 3
τόμ. 9, τεύχ. 4
τόμ. 10, τεύχ. 1
τόμ. 11, τεύχ. 2
τόμ. 11, τεύχ. 3
τόμ. 11, τεύχ. 4
τόμ. 12, τεύχ. 1
τόμ. 12, τεύχ. 2
τόμ. 12, τεύχ. 3
τόμ. 12, τεύχ. 4
τόμ. 13, τεύχ. 1
τόμ. 13, τεύχ. 2
τόμ. 13, τεύχ. 3
τόμ. 13, τεύχ. 4
τόμ. 14, τεύχ. 1
τόμ. 14, τεύχ. 2
τόμ. 14, τεύχ. 4
τόμ. 15, τεύχ. 1
τόμ. 15, τεύχ. 2
τόμ. 15, τεύχ. 3
τόμ. 15, τεύχ. 4
τόμ. 16, τεύχ. 1
τόμ. 16, τεύχ. 2
τόμ. 16, τεύχ. 3
τόμ. 16, τεύχ. 4
τόμ. 17, τεύχ. 1
τόμ. 17, τεύχ. 2
τόμ. 17, τεύχ. 3
τόμ. 17, τεύχ. 4
τόμ. 18, τεύχ. 1-2
τόμ. 18, τεύχ. 3
τόμ. 18, τεύχ. 4
τόμ. 19, τεύχ. 1
τόμ. 19, τεύχ. 2
τόμ. 19, τεύχ. 2
τόμ. 19, τεύχ. 3
τόμ. 19, τεύχ. 4
τόμ. 20, τεύχ. 1
τόμ. 20, τεύχ. 2
τόμ. 20, τεύχ. 3
τόμ. 20, τεύχ. 4
τόμ. 21, τεύχ. 1
τόμ. 21, τεύχ. 2
τόμ. 21, τεύχ. 3
τόμ. 21, τεύχ. 4
τόμ. 22, τεύχ. 1-2
τόμ. 22, τεύχ. 3-4
τόμ. 23, τεύχ. 1
τόμ. 23, τεύχ. 2-3
τόμ. 24, τεύχ. 1-4
τόμ. 25, τεύχ. 1-4
τόμ. 26, τεύχ. 1-4
τόμ. 27-29, τεύχ. 1
τόμ. 30, τεύχ. 1
τόμ. 31, τεύχ. 1
τόμ. 32, τεύχ. 1
τόμ. 33, τεύχ. 1
τόμ. 34, τεύχ. 1-2
τόμ. 34, τεύχ. 3-4
τόμ. 35, τεύχ. 1
τόμ. 35, τεύχ. 2
τόμ. 35, τεύχ. 3
τόμ. 35, τεύχ. 4
τόμ. 36, τεύχ. 1
τόμ. 36, τεύχ. 2
τόμ. 36, τεύχ. 3
τόμ. 36, τεύχ. 4
τόμ. 37, τεύχ. 1
τόμ. 37, τεύχ. 2
τόμ. 37, τεύχ. 3
τόμ. 37, τεύχ. 4
τόμ. 38, τεύχ. 1
τόμ. 38, τεύχ. 2
τόμ. 38, τεύχ. 3
τόμ. 38, τεύχ. 4
τόμ. 39, τεύχ. 1
τόμ. 39, τεύχ. 2
τόμ. 39, τεύχ. 3
τόμ. 39, τεύχ. 4
τόμ. 40, τεύχ. 1
τόμ. 40, τεύχ. 2
τόμ. 40, τεύχ. 3
τόμ. 40, τεύχ. 4
τόμ. 41, τεύχ. 1
τόμ. 41, τεύχ. 2
τόμ. 41, τεύχ. 3
τόμ. 41, τεύχ. 4
τόμ. 42, τεύχ. 1
τόμ. 42, τεύχ. 2
τόμ. 42, τεύχ. 3
τόμ. 42, τεύχ. 4
τόμ. 43, τεύχ. 1
τόμ. 43, τεύχ. 2
τόμ. 43, τεύχ. 3
τόμ. 43, τεύχ. 4
τόμ. 44, τεύχ. 1
τόμ. 44, τεύχ. 2
τόμ. 44, τεύχ. 3
τόμ. 44, τεύχ. 4
τόμ. 45, τεύχ. 1
τόμ. 45, τεύχ. 2
τόμ. 45, τεύχ. 3
τόμ. 45, τεύχ. 4
τόμ. 46, τεύχ. 1
τόμ. 46, τεύχ. 2
τόμ. 46, τεύχ. 3
τόμ. 46, τεύχ. 4
τόμ. 47, τεύχ. 1
τόμ. 47, τεύχ. 2
τόμ. 47, τεύχ. 3
τόμ. 47, τεύχ. 4
τόμ. 48, τεύχ. 1
τόμ. 48, τεύχ. 2
τόμ. 48, τεύχ. 3
τόμ. 48, τεύχ. 4
τόμ. 49, τεύχ. 1
τόμ. 49, τεύχ. 2
τόμ. 49, τεύχ. 3
τόμ. 49, τεύχ. 4
τόμ. 50, τεύχ. 1-4
τόμ. 51, τεύχ. 1-4