Τίτλος   Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Περίληψη   Η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας περιλαμβάνει τα Τμήματα:

- Τμήμα Πληροφορικής
- Τμήμα Στατιστικής

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Τμήμα Πληροφορικής / Department of Informatics
Τμήμα Στατιστικής / Department of Statistics
Model Based Cluster Analysis: Applications in Archaeometry