1. Ορισμός και ουσία της πληθώρας (inflation)
Author: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Format: pdf
Date: 1926
2. Η ηθική ως επιστήμη κατά τον Johannes Rehmke
Author: Ζήσης, Π. Γ.
Format: pdf
Date: 1926
3. Το αυστριακόν νόμισμα
Author: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 1926
4. Η ελευθέρα πόλις Danzig και το πολίτευμα αυτής
Author: Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Format: pdf
Date: 1926
5. Η εν υπαίθρω εργασία των καταδίκων: ίδρυσις κινητών φυλακών προς κατασκευήν σιδηροδρομικής γραμμής Τριπόλεως-Σπάρτης-Γυθείου
Author: Ζωγράφου, Ηλίας
Format: pdf
Date: 1926

Pages:  1