21. Απόδοση δικτυακών πόρων μέσω οικονομικών μηχανισμών δημοπρασιών
Συγγραφέας: Δραμιτινός, Εμμανουήλ
22. Organizing and Searching Data in Unstructured P2P Networks
Συγγραφέας: Doulkeridis, Christos
23. Equilibrium and Optimal Control Policies for Queueing Models with Variable Service Capacity
Συγγραφέας: Dimitrakopoulos, Yiannis
24. Stability of spectral learning algorithms: theory, methodologies and applications
Συγγραφέας: Mavroeidis, Dimitrios
25. Linear and non linear dimensionality reduction for distributed knowledge discovery
Συγγραφέας: Magdalinos, Panagis
26. Energy efficient and adaptive service advertisement, discovery and provision for Mobile Ad Hoc Networks
Συγγραφέας: Ververidis, Christopher N.
27. Εφαρμοσμένη επιχειρησιακή έρευνα στην πληροφορική: παιγνιοθεωρητικά υποδείγματα για δίκτυα χρηστών του διαδικτύου
Συγγραφέας: Βασιλάκης, Δημήτριος-Κωνσταντίνος
28. Ικανές συνθήκες για την ύπαρξη υπογραφημάτων με καθορισμένη δομή σε ειδικές κατηγορίες γραφημάτων
Συγγραφέας: Φουρτουνέλλη, Όλγα
29. Aspect Based Sentiment Analysis
Συγγραφέας: Pavlopoulos, Ioannis
30. Organisational energy conservation behaviour & the effect of motivational information systems and gamification on employees’ energy saving
Συγγραφέας: Kotsopoulos, Dimosthenis, Κωτσόπουλος, Δημοσθένης
31. Deep neural networks for information mining from legal texts
Συγγραφέας: Chalkidis, Ilias, Χαλκίδης, Ηλίας
Ημερομηνία: 04/19/2021
32. Developing resilience and cyber-physical protection capabilities for critical aviation infrastructures
Συγγραφέας: Λύκου, Γεωργία, Lykou, Georgia
Ημερομηνία: 06/14/2021

Σελίδες:  12