1. Κατανομή ροών κίνησης σε ασύρματους σταθμούς με πολλαπλές ενεργές δικτυακές διεπαφές
Author: Ζαφείρης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 02-2011
2. Πρόληψη του spam στη διαδικτυακή τηλεφωνία μέσω πολιτικών ασφάλειας και ηχητικών CAPTCHA
Author: Σουπιώνης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 07-2011
3. Προσδιορισμός βελτιωμένων μοντέλων χωροθέτησης - κάλυψης με εξερεύνηση των δυνατοτήτων των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Author: Αλεξανδρής, Γεώργιος Π.
Format: pdf
Date: 10-2009
4. Μοντέλο δεδομένων για δυναμικά εξελισσόμενα περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων
Author: Ανδρικόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Format: pdf
Date: 2010
5. Efficient texture representation and sampling algorithms for real-time rendering
Author: Mavridis, Pavlos
Format: pdf
Date: 04-2013
6. Οικονομική μοντελοποίηση και μηχανισμοί κινήτρων για την αποδοτική παροχή πόρων σε συστήματα ομότιμων οντοτήτων
Author: Αντωνιάδης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 2006
7. Techniques and systems for online and distributed database processing
Author: Bornea, Mihaela Ancuta
Format: pdf
Date: 2010
8. Research on economic mechanisms and incentives for technologies of future Internet
Author: Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Γ.
Date: 08/31/2013
9. Research on economic mechanisms and incentives for technologies of future internet
Author: Kostopoulos, Alexandros G.
10. Using clustering to aid text classiffcation of single-labelled datasets
Author: Kyriakopoulou, Antonia
11. Word sense disambiguation and text relatedness based on word thesauri
Author: Tsatsaronis, Georgios
12. Μελέτη του Παγκόσμιου ιστού με χρήση θεωρίας Οικονομικών και Παιγνίων
Author: Κούρουπας, Γεώργιος
13. Εννοιολογική ανάκτηση από FDB βάσεις δεδομένων
Author: Πετράκη, Ευαγγελία Ν.
14. Effective methods to tackle the equivalent mutant problem when testing software with mutation
Author: Kintis, Marinos
15. Multicast forwarding in future Information-Centric network architectures
Author: Tsilopoulos, Christos
16. Securing critical infrastructures at software and interdependency levels
Author: Stergiopoulos, George
17. Fighting an unfair battle: unconventional defenses against Advanced Persistent Threats
Author: Virvilis-Kollitiris, Nikolaos
18. Algorithmic problems in power management of computing systems
Author: Zois, Georgios
19. Πλαίσιο διαχείρισης κατανεμημένων συστημάτων και υπηρεσιών βασισμένο σε τεχνολογίες ιστού: εφαρμογή στην περίπτωση των δικτύων διανομής περιεχομένου
Author: Οικονόμου, Γεώργιος
20. The contribution of experiential and material purchases to happiness: expanding the experience recommendation
Author: Kousi, Sofia
Date: 2018

Pages:  12